مشاوره رایگان آموزشی     ۰۹۴۲۶۰۰۱۱۲۱

شماره کشوری

امین رحیمی

بنیانگذار سیستم ETP و مدیر گروه آموزشی گام مهر

نام: امیننام خانوادگي: رحیمی
مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشدآموزش زبان انگلیسی

 

سوابق كاري :

محل اشتغال به كارپست سازماني
آموزش و پرورش مرودشت و ناحیه 2 شیرازدبیر
گروه آموزشی و  انتشارات  گام مهرمدیر مسوول و صاحب امتیاز
هفته نامه مرودشتمدیر مسوول و صاحب امتیاز
کانون زبان ایران- استان فارسمدیر

 

تالیف كتب ، مقالات و ترجمه ها :

رديفعنوان
1آموزش مکالمه ی انگلیسی به کمک فارسی (English through Persian – ETP )
2آموزش مکالمه ی انگلیسی به فارسی زبان ها (English through Persian )
3(English through Quran) ETQ پرتو هایی از نور(ترجمه آیات قرآن)
4Listeding For Speating! ( LFS )
5

انگلیسی از طریق فارسی1(English through Persian) ETP 1

اولین سری کتاب های بومی شده مکالمه ویزه فارسی زبان ها

6مقاله :”حفظ فرهنگ- زبان و ادبیات فارسی در مقابل تهدیدهای زبان انگلیسی”در همایش ملی ادبیات
7انگلیسی از طریق فارسی2(English through Persian) ETP 2
8English for Persian Kids 1 EFP1 انگلیسی برای کودکان فارسی زبان1
9English for Persian Kids 2- EFP2
10The Sun English1 انگلیسی برای نوجوانان فارسی زبان
11Persian Gulf English 1 انگلیسی برای نوجوانان فارسی زبان1
12The Sun English2
13انگلیسی از طریق فارسی3-(English through Persian) ETP 3
14Termeh and Topol Stories 1
15The Sun English 3
16Termeh and Topol Stories 2
17English for Persian Kids 3- EFP3
18English for Persian Kids 4- EFP4
19The Sun English 4
20Termeh and Topol Stories 3
21انگلیسی از طریق فارسی4  (English through Persian) ETP 4
22The Sun English 5
23English for Persian Kids 5- EFP5
24هفته نامه مرودشت
 

 

سوابق و فعالیت های علمی,فرهنگی و اجتماعی

رديففعالیت ها
1مدیر کانون زبان ایران استان فارس 1394-1393
2صاحب امتیاز و مدیر گروه آموزشی گام مهر
3صاحب امتیاز و مدیر مسئول انتشارات گام مهر
4رئیس شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی استان فارس
5صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه ی مرودشت
6رزمنده ی بسیجی در جبهه های جنوب و غرب 1365-1366-1367
7رئیس خانه ی مطبوعات شهرستان مرودشت
8موسس انجمن علمی دبیران زبان انگلیسی فارس
9عضو گروه آموزشی زبان انگلیسی استان فارس
10سرگروه آموزشی زبان انگلیسی ناحیه 2 شیراز
11سرگروه آموزشی زبان انگلیسی مرودشت
12مدیر گروه زبان آموزشکده فنی شهید رجایی شیراز
13مدرس دانشگاه آزاد مرودشت
14مدرس دانشگاه پیام نور مرودشت
15مدرس دوره های ضمن خدمت دبیران فارس
16سخنران علمی به زبان انگلیسی دانشگاه آزاد مرودشت
17برگزار کننده ی مسابقات قرآن-زیارت عاشورا و دعای کمیل به انگلیسی بین دبیران استان
18طراح و دبیر سمینار های علمی به زبان انگلیسی در استان فارس-7 سمینار تا کنون
19مسئول انجمن موسیقی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی مرودشت
20کتابدار کتابخانه ی عمومی ارشاد اسلامی مرودشت زنگی آباد
21موسس آموزشکاه زبان انگلیسی مهر
22مدرس زبان انگلیسی پتروشیمی کشور
23بازیکن فوتبال تیم خلیج مرودشت در باشگاههای کشور
24فوتبالیست دانشگاه شیراز در اولین و دومین المپیاد دانشجویان ایران-انتخابی تیم ملی دانشجویان
25عضو شورای اسلامی شهر زنگی آباد مرودشت دور اول(شورای نمونه کشوری)